IT Project management

“In tune with people,

in tune with goals,

in tune with technology!”


Dit is het motto van Atrado. Wij bieden onze diensten aan voor projectmanagement van IT  infrastructuur-,  internet– en beveiligingsprojecten.

“In tune with people…” – er zijn voor mensen. Luisteren, de juiste golflengtes opzoeken, persoonlijkheden ontdekken en synergie bereiken.

“In tune with goals…” – voor de ultieme “Yes!!!” momenten en omdat doelstellingen fundamenteel zijn bij ontwikkeling. Omdat daar waar organisatiedoelstellingen en persoonlijke doelstellingen overlappen, de meeste winst te behalen is.

“In tune with technology” – omdat ‘@’ in onze genen zit en omdat 15 jaar ervaring in informatietechnologieën vaak de doorslaggevende factor voor succes in projecten is!

Is er in uw organisatie een IT-idee dat gerealiseerd moet worden? Moet er een IT- probleem uit de weg?  Neem contact op!